متن آهنگ حالم بده امیر مقاره

 
رفتی بی سروصدا موند غمت بد روی این دلم واسه همیشه
آخه با من دیگه چرا هنوز زنگ صدات تو جفت گوشام میپیچه
واسه خودم غریبه ام شدم انگشت نمای مردم کوچه
من دلم پره دستام پوچه
بعد از تو من حالم بده دوره کرده غم منو زندگیم روی آب
تو فکرمم هر روز شب یه مشت سوال مسخره و بی جواب
حقم نبود با من چرا واسه من سخت میگذره تو راحت بخواب
تصویرتم دوربرم غم گرفته صورتم گونه های خیس آب