استفاده از انرژی پا در مراکز داده یکی از فعالیت های لازم و ضروری است. شرکت ها و سازمان ها هر روز رو به پیشرفت و بزرگ شدن هستند در نتیجه نیاز به افزایش کارایی، قدرت و توانایی ماشین ها هر روز بیشتر از قبل احساس میشود.یکی از دستگاه و ماشین هایی که باید به صورت مستمر قوی تر و بزرگ تر بشوند مراکز داده هستند.هرچه این ماشین ها بزرگ تر و قوی تر بشوند نیاز آن ها به مصرف انرژی افزایش خواهد یافت که این موضوع به خوبی بیانگر نیاز سازمان ها به ضرورت استفاده از انرژی پاک در مراکز داده است.

انرژی پاک
بررسی و تحقیق ها نشان میدهد که بین پیشرفت و توسعه ی یک کشور و مقدار مصرف انرژی آن، رابطه ی مستقیمی برقرار است، به نحوی که کشورهایی که در مسیر پیشرفت و توسعه قدم برداشته اند به مصرف بیشتر انرژی نیازمند هستند.این موضوع بیانگر اهمیت ویژه ی انرژی برای اقتصاد و پیشرفت یک کشور است.
تجدید ناپذیر بودن سوخت های فسیلی مثل نفت و گاز در کنار مشکلاتی نظیر آلودگی، گرمایش زمین، بارانهای اسیدی و.. باعث ایجاد نگرانی هایی درباره ی محیط زیست و امنیت زمین شده است.و بیانگر ضرورت استفاده از انرژی های پاک است.
در کشور ما نیز با توجه به افزایش روز افزون مصرف انرژی و کم شدن ذخایر سوخت های فسیلی در کنار اهمیت حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هواس۷ استفاده از انرژی پاک جایگاه ویژه ای دارد.

انرژی پاک در مراکز داده
با توجه به گسترش اینترنت و شبکه های ارتباطی جهان هر روز به مراکز داده بیشتر از قبل نیاز دارد، میزان دیتای ساخته شده در هر سال چندین برابر میشود و این دیتای افزایش یافته نیاز به مراکز دیتا دارد. افزایش تعداد مراکزداده به معنای افزایش مصرف انرژی خواهد بود.نیاز به انرژی پاک در مراکز داده با توجه به افزایش روزانه نیاز جهان به مراکز داده افزایش خواهد یافت.
استفاده شرکت ها از انرژی پاک در مراکز داده
شرکت های بزرگ همچون اپل و گوگل به اهمیت و ضرورت استفاده از انرژی پاک در مراکز داده پی برده اند به طوری که این دو شرکت بزرگ توانستند در سال ۲۰۱۸ تمامی انرژی مورد نیاز در مراکز داده ی خود را با استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر مثل انرژی باد و آب تامین کنند.در کنار تامین انرژی برای مراکز داده بعضی از شرکت ها توانستند پا را فراتر قرار دهند و مقداری انرژی وارد سیستم برق شهری کنند و از این روش به منبع درآمدی برای جبران هزینه های استفاده از انرژی پاک در مراکز داده برسند.
شرکت بزرگ ماکروسافت و فیسبوک نیز از شرکت های بزرگ و معروف در جهان هستند که از انرژی های پاک و تجدید ئذیر در مراکز داده خود استفاده میکنند.این شرکت های بزرگ بیشتر تلاش میکنند تا مراکز داده و سایت های خود را در نقاطی به بهره برداری برسانند که امکان استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر وجود داشته باشد تا بتوانند برق و انرژی مصرفی خود را با استفاده از انرژی های پاک فراهم سازند.

سخن آخر
با توجه به اهمیت محیط زیست و حفاظت از زمین و نکات گفته شده ضرورت استفاده از انرژی پاک در مراکز داده بیش از پیش بروز خواهد کرد.به گونه ای که اگر برای تامین انرژی دستگاه ها و مراکز داده از انرژی های پاک استفاده نشود امکان وارد شدن صدمات جدی به کره ی زمین و چرخه ی محیط زیست وجود خواهد داشت.باید تلاش شود که هرچه بیشتر تامین انرژی به سمت استفاده از انرژی های پاک قدم بردارد تا شاهد زمینی پاک و محیط زیست سالمی باشیم، یادمان باشد که آیندگان هم حق استفاده از جهانی سالم و محیط زیستی پاک را خواهند داشت.